Close

Info@vesterhedeby.dk

Generalforsamling i Mikrohallen 27. marts 2019

Vesterhede Mikrohal afholder generalforsamling onsdag d. 27.3.19 kl. 19.30. Det finder sted i Mikrohallens Mødelokale. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til drøftelse skal være formanden i hænde senest 13.3.2019.

Vesterhede - Et godt sted at være