Close

Info@vesterhedeby.dk

UDSAT – Generalforsamling Støtteforening for Vesterhede Mikrohal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Støtteforeningen for Vesterhede Mikrohal

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00 i Vesterhede Mikrohal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse På valg: Lisbeth Ernlund, Jesper Jespersen, Kirsten Hansen(Kis)
 9. Valg af suppleanter: På valg: Sabrina Bjerregård
 10. Valg af revisorer: På valg: Ditte Axelsen, Karen Kragh  Og valg af revisorsuppleant:  På valg  Arne Plagborg
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 11. marts.

`Indvarslet d. 25-2-2020 ´

Vesterhede - Et godt sted at være