Close

Info@vesterhedeby.dk

Generalforsamling Vesterhede Mikrohal og Støtteforeningen

Torsdag d. 1. juli 2021 afholdes generalforsamling i Mikrohallens mødelokale.

 • Støtteforeningen kl. 19.00
 • Mikrohallen kl. 19.30

Dagsordener iflg. vedtægterne. Forslag skal være formændene i hænde senest d. 16. juni 2021. Gældende corona restriktioner overholdes.

Dagsorden fra Støtteforeningen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse: På valg:       Berith Christensen og Lissi Andreasen
 9. Valg af suppleanter: På valg:       Pia Jørgensen
 10. Valg af revisorer: På valg:       Ditte Axelsen og Karen Kragh                                                                                        Valg af revisorsuppleant: På valg    Arne Plagborg
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 17. juni.  `Indvarslet d. 13-6-2021

Vesterhede - Et godt sted at være