Close

Info@vesterhedeby.dk

Generalforsamling i Støtteforeningen 17. marts kl. 19

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Støtteforeningen for Vesterhede Mikrohal

Torsdag d. 17 marts 2022 kl. 19.00 i Vesterhede Mikrohal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftefører
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse:  På valg:  Kirsten Kis Hansen, Linda Madsen, Lisbeth Ernlund
 9. Valg af suppleanter:  På valg:  Jesper Jespersen
 10. Valg af revisorer:  På valg: Ditte Axelsen, Karen Kragh
 11.  Valg af revisorsuppleant:  På valg : Arne Plagborg
 12.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest. 3 marts.  `

Indvarslet d. 17 -2-2022

Vesterhede - Et godt sted at være