Close

Info@vesterhedeby.dk

Generalforsamling i Mikrohallen 17. marts kl. 19.30

Vesterhede Mikrohal afholder generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.30 i Mikrohallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3. marts 2022.

 

Vesterhede - Et godt sted at være