Close

Info@vesterhedeby.dk

Lejebetingelser for Vesterhede Mikrohal

Reglement for Vesterhede Mikrohal

Leje af Vesterhede Mikrohal kan kun ske hos tilsynsførende for hallen af en myndig person.
Ved ungdomsfester skal der altid være min. 2 forældre til stede under hele festen.

Der er service til 150 personer, og der må max. være 325 personer i lukket selskab i huset.

Lejeprisen inkluderer: El, vand, varme, sæbe til opvaskemaskine og papirhåndklæder/sæbe/toiletpapir på wc.
Lejer medbringer selv håndklæder, viskestykker, karklude og opvaskemiddel til håndopvask, kaffefiltre str. 4, folie, plastposer affaldssække m.m.

Rengøring & oprydning

Ved aflevering af hallen/mødelokalet skal følgende være udført:

  • Service, bestik mv. skal vaskes af og placeres på de respektive pladser.
  • Kaffekander skylles og aftørres.
  • Borde aftørres og stilles på plads.
  • Køkkenborde, ovn og komfur skal vaskes af.
  • Alle gulve fejes.
  • Borde og stole i hallen skal sættes i depotet og borde og stole i mødelokalet skal sættes som på oversigten med mindre andet er aftalt.

Der vil blive afkrævet et oprydningsgebyr på 500 kr., hvis dette ikke er gjort.

Alle medbragte ting skal fjernes!

Parkering & færsel omkring Mikrohallen

Det påhvilet lejeren, at pladsen omkring Mikrohallen ikke lider overlast.
Manglende eller beskadiget service, inventar eller ødelæggelser på Mikrohallen erstattes af lejer ifølge erstatningsprislisten.

Hold vinduer og døre lukkede, og ingen høj musik efter kl. 02.00 af hensyn til naboerne.
Også ved udendørs færdsel skal der vises hensyn til naboerne.

Det er ikke tilladt at grille på fliserne udenfor hallen. Det skal foregå på p-pladsen.

Parkering kan ske foran Mikrohallen og på p-plads ved kirken.

Betaling & erstatning

Faktura vil blive fremsendt ca. 1 måned før lejemålet. Kode til trådløst interne og adgangskode til indgangsdøren oplyses ca. 3 dage før lejetidspunktet.
Dog under forudsætning af, at betalingen af fakturaen har fundet sted.

Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve depositum ved særlige fester som f. eks. sidste skoledag, ungdomsfester mv.

Det fulde lejebeløb skal indbetales i henhold til betalingsfristen på den fremsendte faktura.
Ved aflysning færre end 30 dage før lejedatoen, forbeholder Vesterhede Mikrohal sig ret til at opkræve halvdelen af lejemålets pris.

Efter lejemålet gennemgås lokalerne for eventuelt manglende eller skadet inventar og der vil straks herefter blive fremsendt faktura i henhold til erstatningsprislisten til lejer.
For knust glas og porcelæn gælder dog, at erstatningsbeløbet betales kontant og lægges i kagedåsen i køkkenet. Samtidig udfyldes seddel med oplysning om, hvad der er ødelagt.

Der vil blive opkrævet et oprydningsgebyr, hvis oprydningen ikke er udført som beskrevet i dette reglement.

Rygning

Der er totalt rygeforbud i alle lokaler.
Al rygning foregår således udendørs og cigaretskodder opsamles i de der til indrettede beholdere.

Der vil blive opkrævet et gebyr på 2.500 kr., hvis rygeforbuddet overtrædes.

Internet

Der er trådløst internet i hele hallen.
Internettet adgang er beskyttet med kode, som fremsendes sammen med adgangskode til hoveddøren.

Opvaskemaskine

Vær opmærksom på, at alt service og bestik SKAL AFSKYLLES, før det sættes i opvaskemaskinen.
For at opnå den hurtige vask genbruger maskinen vandet – derfor er det MEGET VIGTIGT, at man sørger for grundig afskylning.

Vesterhede Mikrohal

Adresse:

 

Telefon:

CVR. Nr:

Bankkonto:

Personer i Mødelokale:

Personer i Hallen:

Egebjerg Landevej 82,
Vesterhede,
7250  Hejnsvig

71 78 48 50

3291 9286

6234 – 0000 468797

Max. 75 Personer

Max. 325 Personer

Herunder kan du se kontaktinformation på den udlejnings ansvarlige for Vesterhede Mikrohal – Tryk på navnet for at se personens kontaktoplysninger.

Udlejning af Vesterhede Mikrohal:

Udlejningsansvarlig:

Vesterhede - Et godt sted at være