Close

Info@vesterhedeby.dk

Vesterhede Borgerforening

Vesterhede Borgerforeningen

Vesterhede Borgerforening er en upolitisk forening, som blandt andet har til formål at samle borgerne i Vesterhede og opland om byens trivsel og udsmykning, samt varetage borgernes interesser i spørgsmål overfor kommunen.

Året igennem afholder foreningen forskellige arrangementer for både børn og voksne for at skabe mulighed for samvær og dermed trivsel. Den nuværende bestyrelse har følgende arrangementer på programmet:
d

  • Fastelavnsfest med tøndeslagning – i samarbejde med Menighedsrådet
  • Aktivitetsbod ved VUIF’s sportsfestuge
  • Sankt Hans Fest
  • Familieudflugt
  • Fredags Bankospil (okt.-jan.) i turnus med andre foreninger i Vesterhede
  • Julehyggearrangement

Herunder kan du se kontaktinformation på de personer som udgør bestyrelsen i Vesterhede Borgerforening – Tryk på de enkelte navne for at se personens kontaktoplysninger.

Borgerforeningens bestyrelse:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Øvrige:

Suppleanter:

Revisor:

Vesterhede - Et godt sted at være